tuanaaydin 4 Takipçi | 0 Takip

İngilizce Türkçe Saat - Zaman

2009-03-14 22:10:00


Saat kaç?What time is it?
Saat kaç?What is the time?
Bana saati söyleyebilir misiniz lütfen?Can you tell me the time, please?
Bana saati söyleyebilir misiniz?Could you please tell me the time?
Bana saati söyleyebilir misiniz?Could you tell me what the time is?
Saat bir.It is one o’clock.
Saat üç.It is three o’clock.
Saat iki buçuk.It is half past two.
Saat beşi çeyrek geçiyor.It is a quarter to five.
Saat onu çeyrek geçiyor.It is a quarter past ten.
Saat bir otuz.It is one thirty.
Saat yedi kırk beş.It is seven forty-five.
Saat beş. It's five o'clock.  
Saat sekiz. It's eight o'clock.  
Saat altı buçuk. It's half past six.  
Saat dokuz buçuk. It's half past nine.  
saat ...... çeyrek geçiyor 3- It's quarter past ........ 
Saat yediyi çeyrek geçiyor. It's quarter past seven.  
Saat ikiyi çeyrek geçiyor. It's quarter past two.  
saat ....... çeyrek var 4- It's quarter to ..........
Saat dokuza çeyrek var. It's quarter to nine.  
Saat üçe çeyrek var. It's quarter to three.  
saat ....'u ...... geçiyor 5- It's ..... past ..... 
Saat on'u yirmi geçiyor. It's twenty past ten.  
Saat dördü oniki geçiyor. It's twelve past four.  
saat ...'ya ..... var6- It's ..... to .......
Saat altıya on var. It's ten to six.  
Saat yediye beş var. It's five to seven.  
Ne zaman uyursun?When do you go to bed?
Ne zaman öğle yemeği yersin?When do you have lunch?
Baban ne zaman uyur?When does your father sleep?
Saat birde yemeğimi yerim.I have lunch at one o’clock.
Gece saat on birde uyurum.I go to bed at eleven at night.
Babam geç yatar.My father goes to bed late.
O saat bir gibi uyur.He goes to bed at about one o’clock.
İşe erken giderim.I go to work early.
çeyrekquarter
geçiyorafter = past 
var to 
buçuk half past 
Banka ne zaman açılır?When does the bank open? 
Saat kaçta kalkarsınız? What time do you get up ? 
Ne zaman When 
Saat kaçta What time 
Saat 6;15 It's six-fifteen
Altıyı çeyrek geçiyorIt's a quarter past six
Altı'yı 10 geçiyorIt's ten past six 
Altı buçukIt's half past six.
Altı'ya çeyrek varIt's quarter to six
saat Altı'da at 6 o'clock 
film 9;00 başlarthe film starts at 9;00 
O, Cuma günü geliyor.She is coming on Friday 
Banka mesai günlerinde 8;30'da açılır.The bank opens at 8;30 on weekdays.
Hafta sonları sinemaya giderim.I go to the cinema at weekends 
Hergün süt içerim.I drink milk everyday.
Ne zaman duş alırsınız?When do you have a shower?
Her salı duş alırımI have a shower every Tuesday.
Saat kaçta iş'e başlarsınız?What time do you start work? 
Dokuzda iş'e başlarım.I start work at nine. 
Mağaza ne zaman kapanır?When does the shop close?
Cumaları yedide kapanır. It's closes at seven on Fridays. 
Her sabah saat kaçta kalkarsınız?What time do you get up every morning? 
saat 6'da kalkarım.I get up at 6 o'clock 
Hergün kahve içermisin? Do you drink coffee everyday? 
Evet, hergün kahve içerim. Yes, I drink coffee everyday. 
Ne Zaman sinemaya gidersiniz? When do you go to the cinema?
Her cumartesi sinemaya gideriz.We go to the cinema every Saturday. 
O pazarları nereye gider? Where does he go on Sundays? 
O pazarları tiyatroya giderHe goes to theatre on sundays.
çay severmisiniz?Do you like tea ? 
Evet Yes, I do 
Hayır No, I don't 
Ali çay sever mi?Does Ali like tea? 
EvetYes, he does 
HayırNo,he doesn't
çay sevmem) I don't like tea. 
O çay sevmez.He doesn't like tea. 
Otobüs bir otuzda Sivas'a hareket edecek.The bus will leave for Sivas at one thirty. 
Tren sat 6'da istasyona varacak.The train will arrive at the station at 6 o'clock 
Tren saat 2'de Ankara'ya varacak.The train will arrive in Ankara at 2 o'clock. 

21576
0
0
Yorum Yaz