tuanaaydin 4 Takipçi | 0 Takip

Arapça Türkçe Sayılar

2009-03-19 07:14:00


EL E’DÂD - SAYILAR  
Birvahidواحد
İkiisnânاثنان
Üçselâseثلاثة
Dörterbeaاربعة
Beşhamseخمسة
Altısitteستة
Yediseb aسبعة
Sekizsemâniyeثمانية
Dokuztis aتسعة
Onaşeraعشرة
On birehade aşerاحد عشر
On ikiisnâ aşerاثنا عشر 
On üçselase aşer ثلاث عشر
On dörterba a aşerاربعة عشر 
On beşhamse aşerخمسة عشر 
On altısitte aşerستة عشر 
On yediseb a aşerسبعة عشر 
On sekizsitte aşerستة عشر 
On dokuztis a aşerتِسْعَة عشر 
Yirmiişrûnعِشْرُونَ
Yirmi birvahid ve işrûnواحد و عشرون 
Yirmi ikiisnân ve işrûnاثنان  وعشرون
Yirmi dokuzTis’a ve işrûnتسعة وعشرون 
Otuzsela sûnثلاثون
Kırkerba ûnاربعون
Elliham sûnخمسون
Altmışsit tûnستون
Yetmişseb ûnسبعون
Seksensemâ nûnثمانون
Doksantis ûnتسعون
Yüzmi eماءة
Yüz birMie ve vâhidمِاءَةٌ و وَاحِدٌ
Yüz onMie ve aşerمِاءَةٌ وَ عَشَرَ
Yüz on birMie ve vahid aşerمِاءَةٌ وَاَحَدَ عَشَرَ
Yüz yirmiMie ve işrûnمِاءَةٌ وَعِشْرُونَ
Yüz yirmi beşMie ve hamse ve işrûnمِاءَةٌ وَخَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ
İki yüzmietâniمِائَتَانِ
Üç yüzselâsü mieثلاثماءة
Dört yüzerbâu mieاربعماءة
Beş yüzhamsu mieخمسماءة
Altı yüzsittu mieستماءة
Yedi yüzseb u mieسبعماءة
Sekiz yüzsemâni mieثمانماءة
Dokuz yüztis u mieتسعماءة
Binelfالف 
İki binelfânالفان
Üç binselâsü âlâfثلاث آلاف 
Dört binerbâu âlâfاربع آلاف
Beş binhamsu âlâfخمس آلاف 
Altı binsittu âlâfست آلاف 
Yedi binseb u âlâfسبع آلاف 
Sekiz binsemâni âlâfثماني آلاف 
Dokuz bintis u âlâfتسع آلاف 
On binaşare âlâfعشر آلاف
On bir binehde aşar elfاحد عشر الف 
Yirmi binİşrûne elfعِشْرُون َالْف
Yirmi bir binVahid ve işrûne elfوَاحِد وَ عِشْرُون َالْف
Yüz binMie ve elfماءة و الف
İki yüz binMietâ elfمائتا الف

26115
0
0
Yorum Yaz